Projektkód: ÁROP-1.1.26-2013

A projekt céljai:

A közigazgatás különböző szintjei közötti együttműködés minőségének javítása: A különböző szervezetek közötti együttműködés és kommunikáció javítása érdekében feltárásra kerülnek az együttműködést gátló tényezők, és a projekt elemek ezek tompítására is összpontosítanak (pl: nyitottabb szervezeti kultúra elősegítésével stb.). A cél az, hogy a mindennapi működés részévé váljon az együttműködési hajlandóság.

A Jó Állam koncepció megalapozása: A Jó Állam koncepció magába foglalja, hogy a közjó érdekében és keretei között az állam a legmegfelelőbb módon szolgálja az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit, valamint a versenyképességet is.

A kormányzati feladatellátás javítása: Az állami működés elemi egysége a feladat, a projekt eredményeképpen a partnerségi szemlélet javításán, keresztül hatékonyabbá válik az állami feladatellátás.

A közigazgatás és meghatározott társadalmi csoportok közötti együttműködés javítása: Az együttműködés erősítése révén a társadalmi tőke növekedése fokozza a gazdaság versenyképességét. A közigazgatás a társadalmi tőkéjét az iránta táplált társadalmi bizalomból kovácsolja.

KIM fenti feladatokkal összefüggő koordinációs feladatai: Erősödik a KIM-nek a kormányzati tevékenység összehangolása feladatköre a partnerségben betöltött központi szerep által.