Projektkód: ÁROP-1.2.14-2012-2012-0001

A 2010. évi I. törvény keretében végrehajtott, 2012. január 1-jétől hatályba lépő Nytv. módosítás értelmében a címnyilvántartás új adatokkal egészül ki (ingatlan helyrajzi szám, ingatlan jellege, szállásadó adatai, szállásadó nyilatkozata stb.), ami szakrendszeri fejlesztést von maga után.

A KIM által tervezett Címregiszter ÁROP projekt célkitűzéseit alapul véve egy olyan etalon nyilvántartás kialakítása van napirenden, amely alapul szolgálhatna akár az ingatlan-nyilvántartásba és a cégnyilvántartásba történő bejegyzés során is. A tervezett címregiszterben már az ingatlanra vonatkozó geo-adatok is szerepelnének.

 

Kapcsolódó anyagok

Sajtóközlemény - 2013. január 8.

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó hazai keretszabályozás áttekintése - 2013. július 31.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (egyszerűsített) - 2013 . július 31.

Sajtóközlemény - Felülvizsgálták a hatósági nyilvántartások és adatok szabályozását - 2013. szeptember 23.