Projektkód: ÁROP 1.2.17-2012-2012-0001

Az Európai Parlament és Tanács a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelve (a továbbiakban: Irányelv) kötelező előírásokat tartalmaz a közszférában rendelkezésre álló adatok széles körű felhasználhatóságának biztosítására, amely elsődleges célja az adatokon alapuló szolgáltatások piacosodásának elősegítése.

Az Irányelv átültetése 2006-ban hiányosan történt meg. Utóbbi azért jelentett kiemelt problémát, mivel a közszféra által kezelt legértékesebb adatok épp e közhiteles nyilvántartásokban találhatók. Maga az Irányelv ugyanakkor nem ír elő kötelező hozzáférhetővé tételt. Az implementáció tehát önmagában nem eredményezi majd az adatok szélesebb körű hozzáférhetővé tételét; ehhez az ágazati szabályozások felülvizsgálatára, valamint – a megfelelő adatminőség, adatbiztonság, a megbízható működés biztosítása érdekében – további műszaki és egyéb intézkedések megtételére van szükség.

A projekt a kötelező közzététel, a hasznosítás és finanszírozás együttesére vonatkozó, részletes hatásvizsgálatokon alapuló szabályozási környezet megteremtését segíti elő.

Támogatás összege: 80 millió Ft

 

Kapcsolódó anyagok

Sajtóközlemény - A piac számára egyszerűbben és könnyebben hozzáférhetők lesznek a nyilvántartott közadatok - 2013. január 9.

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó hazai keretszabályozás áttekintése - 2013. július 31.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (egyszerűsített) - 2013 . július 31.

Sajtóközlemény - Felülvizsgálták az adatok és információk szolgáltatásának szabályozását - 2013. augusztus 23.