Projektkód: ÁROP-1.2.20-2012-2012-0001

A Kormány kiemelt célja a közigazgatás hatékonyságának javítása, ezen belül a „jó állam” koncepció megvalósítása. E cél elérése érdekében fogadta el az Országgyűlés, valamint a Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézésre vonatkozó X. fejezetének, valamint az elektronikus ügyintézés területét érintő más jogszabályok módosítását. Ezt követően a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium E-Közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkársága a Magyary Programban foglalt Jó Állam Fejlesztési Koncepcióval összhangban kidolgozta az elektronikus kormányzati szolgáltatások korábbinál hatékonyabb és a felhasználók számára könnyen áttekinthető rendszerének feltételeit.

A Kormány által ennek eredményeképpen elfogadott végrehajtási rendeletek számos ponton teszik kényelmesebbé és ügyfélközpontúvá a közigazgatási szolgáltatásokat, valamint egy sor új, korábban nem elérhető szolgáltatás kialakítására is sor kerülhet. Az új szabályozási modell a szolgáltatást helyezi a középpontba, amely szabályoknak megfelelő nyújtásának garantálására engedélyező és ellenőrző hatóság kerül felállításra, s ezzel alapvetően új alapokra helyeződik a közigazgatási informatika, az e-közigazgatás stratégiai irányítási mechanizmusa.

Új szabályozási elemként megjelent a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás definíciója a magyar jogi fogalmak között. Ezen szolgáltatások kialakításának elve az, hogy megteremtse a lehetőséget az új elektronikus szolgáltatások felhasználására. Az új rendszerben az egyes hatóságok csak azokat a szolgáltatásokat fogják igényelni, amelyekre a saját feladataik ellátásához ténylegesen szükség van. A szolgáltatások vagy bejelentés-, vagy engedélykötelesek. A bejelentéseket és engedélyeket az újonnan létrejövő Elektronikus Ügyintézési Felügyelet fogja intézni, amelynek legalább ennyire fontos feladata lesz a kiadott engedélyek ellenőrzése, illetve a szolgáltatás működésének felügyelete. Ezen kívül a Felügyelet biztosítja a vonatkozó hazai és nemzetközi stratégiai célok megvalósulását is.

Az elektronikus ügyintézés folyamata során a szolgáltatások jobb elérhetőségét szükséges biztosítani, illetve törekedni kell az adatbiztonság és az információbiztonság követelményeinek teljesítésére is. A Felügyelet tervezett jogköreinél fogva képes lesz ezen célok elérését hatékonyan segíteni az egységesebb, magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében. Ezen projekt végrehajtására ezek mellett azért is szükség van, hogy támogassa más, kapcsolódó uniós projektek eredményeképpen megvalósuló, e-közigazgatáshoz kapcsolódó újítások bevezetését, az új szabályozás adta lehetőségeket.

A projekt célja, hogy a stratégiai irányoknak és jogszabályi háttérnek megfelelő, a jogalkotói szándékot messzemenően figyelembe vevő Elektronikus Ügyintézési Felügyelet kezdhesse meg működését, amely mind belső szervezeti, mind pedig az ügyfelekkel és a nyilvánossággal kapcsolatos interaktivitás szempontjából professzionálisan kidolgozott keretek között végzi munkáját. A projekt eredményeképpen tehát kidolgozásra kerülnek a Felügyelet működéséhez szükséges részletszabályok. Meghatározásra kerül a szükséges nyilvántartások felépítése, megtervezésre kerülnek a bejelentésekhez szükséges űrlapok, illetve azok nyilvántartási rendszere. A projekt része továbbá egyes kulcsfontosságú területeken a működés-, ezen belül a konkrét ellenőrzések eljárásrendjeinek kialakítása.

A projekt jelentőségét hangsúlyozza, hogy a Felügyelet, és különösen annak jogkörei nélkül az állam nem lesz képes hatékonyan biztosítani a vállalt színvonalat, ellenőrizni az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket, és kevésbé hatékonyan tud majd számukra szakmai tanácsokat, ajánlásokat, segítő és támogató szolgáltatásokat adni.

Kapcsolódó dokumentumok:

Sajtóközlemény - Megújul az elektronikus közigazgatás irányítása - 2013. április 30.