Egészségbiztosítási ellátások

 

Ügy rövid leírása

Üzemi balesettel összefüggően bekövetkezett keresőképtelenség miatt igényelt baleseti táppénz elbírálása, megállapítása.

Jogosultak köre

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítottak, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók.

Szükséges iratok

  • Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához,
  • Orvosi igazolás keresőképtelen (terhes) állományba vételről,
  • Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről,
  • A betegség, baleseti ellátásra jogot adó foglalkozási megbetegedésként történő elismeréséről szóló jogerős határozat.

Nyomtatványok

  • Foglalkoztatói igazolás,
  • Igénybejelentés táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez.

Az eljárás költsége

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Ügyintézés helye

A foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve.

Amennyiben a foglalkozatónál Társadalombiztosítási kifizetőhely működik, akkor a Társadalombiztosítási Kifizetőhely.

Ügyintézési idő

Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető, az ügyintézési határidő tizennyolc nap,

A kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján nem bírálható el, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Nincs.

Egyéb tudnivalók

Amennyiben a baleset üzemisége az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt nem bírálható el és a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő táppénzre jogosult, az igénylő részére táppénz előleget kell megállapítani.
Amennyiben a táppénz előleg folyósítását követően megállapításra kerül, hogy az igénylő részére a baleseti táppénz alacsonyabb összegben jár, mint a folyósított táppénz előleg az igénylő köteles a különbözetet a visszafizetésre kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül visszafizetni.

Amennyiben a kérelem teljes mértékben teljesítésre kerül, nem kell határozatot hozni.

Jogszabályok

Törvények

  • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
  • A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Kormányrendeletek

  • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján biztosított.