Projektkód: ÁROP-1.1.19-2012-2012-003

Két korábbi projekt keretében elfogadott szabályozás (24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet és 38/2012. (III. 12.) kormányrendelet) szakszerű érvényre juttatásában segít ez az újabb, ÁROP-1.1.19 kódszámú projekt. A projektek eredményeként az új rendeleteknek megfelelő eljárás szerint, illetve az előírt formai, szerkezeti és tartami követelményeknek megfelelően készülhetnek el a legfontosabb kormányzati szakpolitikai stratégiai dokumentumok és jogszabályi hatásvizsgálatok.

A Projekt megvalósításának eredményeként nyolc hatásvizsgálati csomag és öt stratégiai tervdokumentum készül el 2013. év végéig. Hatásvizsgálatok készülnek az új Ptk. hatályba lépésével összefüggően megalkotandó jogszabályokhoz, illetve jogterületekhez. Magánszemélyek adósságrendezésével kapcsolatos szabályozás (az ún. magáncsőd intézménye) előkészítése érdekében készül hatásvizsgálat, illetve elemzés a gazdasági társaságok piaci magatartásával összefüggően.

Elkészül a „társadalmi részvételről” szóló 2010. évi CXXXI. törvény utólagos hatásvizsgálata. Hatásvizsgálat készül a határon átnyúló együttműködési programokról. Elkészül a területi közigazgatás törvényességi felügyeleti rendszer kialakításának és működésének hatásvizsgálata.  Fehér Könyv  készül az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő jogalkotási és jogalkalmazást segítő feladatokról.

Fehér könyv készül az európai területi társulásokról, a határmenti térségek fejlesztéséről és a határon átnyúló politikák összehangolásáról. Fehér könyvet készítünk elő területi államigazgatási szervezetrendszer működésének hatékonyabbá tételére, a területi államigazgatási hatáskörök áttekintése. Fehér könyv készül a BRICS országokkal való összkormányzati kapcsolatok építéséhez. Szakpolitikai stratégia készül (hatásvizsgálattal) a közigazgatás fejlesztéséről (a 2014-2020-as időszakra: „Magyary Program 2014-2020”).

 

Kapcsolódó anyagok

Fehér Könyv az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő jogalkotási és jogalkalmazást segítő feladatokról

Sajtóközlemény - Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban

Kiadvány - Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban - 2013. november

Szakmai beszámoló a „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban” c. projekthez

Sajtóközlemény - Hatásvizsgálatok és stratégiai dokumentumok növelik a közigazgatás hatékonyságát - 2014. január 7.