Projektkód: ÁROP-1.1.19.-2012-2012-0009

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Új Széchenyi Terv támogatásával dolgozza ki az infokommunikációs, energetikai és fejlesztéspolitikai szakterület hosszú távú tervdokumentumait. A 2014-2020 közötti időszakra szóló hatásvizsgálatok és stratégiák megalkotását célzó projekt 2013 márciusában kezdődött és szeptemberben zárul, teljes költségvetése 175 millió forint.

Május végén készült el a nemzeti mobilfizetési rendszer működési kereteit rögzítő jogszabályokhoz szükséges hatásvizsgálat és egy elemzés a feketegazdaság elleni fellépés lehetőségeiről az infokommunikációs iparág területén. Folyamatban van a Nemzeti Energiastratégiához kapcsolódó Szemléletformálási Cselekvési Terv és a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia előzetes anyagainak kimunkálása is. A projekt részeként nyerhet végleges formát egyebek mellett a Nemzeti Infokommunikációs Szakpolitikai Stratégia, a Nemzeti Űripari Szakpolitikai Stratégia, az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól szóló Zöld Könyv vagy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia.

Az Államreform Operatív Program projektje európai uniós forrásból biztosít finanszírozást a tárcák számára stratégiai tervdokumentumaik létrehozásához. A minisztériumi, háttérintézményi és külső szakértők bevonásával készülő anyagok a követendő szakpolitikai irányok kijelölésével alapozzák meg a kormányzati munkát. A koncepciók a piaci szereplők orientációját is segítik, a vállalkozások a dokumentumok alapján tervezhetik, ütemezhetik saját fejlesztési elképzeléseit.

A „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban” című, ÁROP 1.1.19-2012 kódszámú projekt az Új Széchenyi Terv forrásaiból, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kapcsolódó dokumentumok:

A nemzeti mobilfizetési rendszer működését megalapozó jogszabályokhoz szükséges hatásvizsgálat

Az Energia- és klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv hatásvizsgálata

A feketegazdaság elleni fellépés lehetőségei az infokommunikációs iparág területén – a lehetséges adójogi megoldások gazdasági hatásvizsgálata

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. január 1-én hatályba lépett módosításának utólagos hatásvizsgálata.

Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértők jogállásáról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet alkalmazásának tapasztalataira irányuló utólagos hatásvizsgálat.

2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet által hozott, valamint az azzal egyidejűleg bevezetett intézkedések utólagos hatásvizsgálata.

Energetikai Iparfejlesztési és K+F Cselekvési Terv hatásvizsgálata.

Az európai uniós emisszió-kereskedelmi rendszer 3. időszakára vonatkozó jogszabálycsomag hatásvizsgálata.