Hírek

2014. január 7. 13:55

Hatásvizsgálatok és stratégiai dokumentumok növelik a közigazgatás hatékonyságát

Lezárult a „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban”című (ÁROP 1.1.19.) projekt, melynek eredményeként nyolc hatásvizsgálati csomag és öt stratégiai tervdokumentum (Fehér Könyv) készült el. A projekt egyrészt a kapcsolódó pályázati forrást felhasználó minisztériumok hatékony és naprakész módszertani megalapozását célozta, illetve a stratégiai tervezésre és hatásvizsgálatok elvégzésére vonatkozó új jogi környezet gyakorlati alkalmazását segítette elő a minisztériumi dolgozók részére. Közlemény.

2013. december 31. 12:10

Létrejött a közigazgatás elektronikus szolgáltatásait felügyelő hatóság

Lezárult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium „E-közigazgatási irányítás megújítása a központi közigazgatásban” című (ÁROP 1.2.20.) kiemelt projektje, amely a közigazgatási szervezetek elektronikus szolgáltatásainak felügyeletét ellátó hatóság működési feltételeinek kialakítását biztosította. Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet intézményesíti egy olyan integrált nézőpont és irányítás kialakítását, ami által a szervezetek jobban ki tudják használni a már működő és a jövőbeli információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközeik értékeit. Közlemény.

2013. november 7. 10:51

Egyszerűbbé vált a jogszabály-előkészítés folyamata

Lezárult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) „A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása című (ÁROP 1.1.10.) kiemelt projektje. A minisztérium a projekt első szakaszában számos lépést tett a hazai hatásvizsgálati rendszer megújítása és nemzetközi szintre történő emelése terén. A második szakaszban a minőségi jogalkotás megalapozásához áttekintették a hatályos központi joganyag meghatározott részét, mely lehetővé tette a kirívó belső ellentmondások kiküszöbölését, az adminisztratív terhek csökkentését, és az egyéb tartalmi jogtisztítást.

2013. november 5. 15:45

Ingyenesség, gyorsaság és hatékonyság: újabb lépések az ügyfélbarát közigazgatásért

Ma nyújtotta be a közigazgatási tárca a parlamentnek azt a törvénymódosító csomagot, amely számos ponton tovább egyszerűsíti az ügyfelek mindennapi ügyintézését a kormányhivatalok működésének tapasztalatai alapján, valamint segíti a bűncselekmények áldozatait is avval, hogy az okmányok pótlásának költségeit a jövőben az állam átvállalja. Közlemény.

2013. október 30. 12:17

Szabad szoftveres ismereteket tartalmazó honlapot indított a KIM

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium E-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkársága alatt működő E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ szabad szoftverekkel kapcsolatos tudásbázist tartalmazó honlapot indított.

2013. szeptember 23. 13:54

Felülvizsgálták a hatósági nyilvántartások és adatok szabályozását

Az együttműködő képességet és átjárhatóságot kiemelten szem előtt tartva végezték munkájukat a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata című ÁROP 1.2.14. kódszámú projekt szakmai koordinátorai. A projekt kiemelt célja a különféle nyilvántartások logikai struktúrájának egységesítése és technikai összehangolása, az adatbázisok közötti technikai, informatikai együttműködő képesség megteremtése volt. A távlati cél, hogy az így létrejövő keretrendszer ésszerű határidőt szabjon az egyes nyilvántartások számára, tehát markánsan csökkentse az ügyfelek által a hatóságok felé szolgáltatandó dokumentumok számát, ezzel jelentősen rövidítve a különféle eljárások idejét. Közlemény.

2013. szeptember 20. 16:16

Rendhagyó videókonferencián értékelték a területi közigazgatás átalakításának tapasztalatait

„Eredményes a magyar közigazgatás fejlesztése, amelyre már felfigyeltek határainkon túl is, hiszen az OECD a balkáni országok figyelmébe ajánlotta a magyar közigazgatási struktúrát és annak fejlesztési koncepcióját”- mondta Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter a „Szervezett fejlesztés. Szervezetfejlesztés?” című videókonferencián ma Budapesten. Hozzátette, hogy a konferencia fő célja a jó gyakorlatok átadása olyan módon, amely a nemzet javát szolgálja. Közlemény.

2013. szeptember 3. 9:53

Új eljárásrend, monitoring rendszer és adattár segíti a tervezést a minisztériumokban

A rendszerváltás óta eltelt időszakban több kísérlet történt a közigazgatás irányításának és működésének megújítására, azonban ezek közül eddig a megalapozás, tervezés fázisán már csak kevés jutott tovább. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium augusztus végével zárult projektje ezért a minisztériumok stratégiai tervezési képességének megerősítése és működésének koordináltabbá tételét tűzte ki célul a Magyary Programban foglaltak alapján. „A stratégiai irányítás megújítása a központi közigazgatásban” című (ÁROP 1.1.8) projektben új tervezési eljárásrendet alakítottak ki, módszertanokat dolgoztak ki és vezettek be, valamint elkészült egy stratégiai adattár és stratégiai monitoring rendszer is.

2013. augusztus 29. 13:48

Megújulás a közigazgatás személyzeti politikájában

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program célkitűzéseinek megfelelően a központi közigazgatás személyzeti politikája is megújul. Az elmúlt években lezajlott dimenzióváltásnak köszönhetően a közszolgálat ma már többet jelent a rábízott feladatok egyszerű végrehajtásánál és az állampolgárok kiszolgálásánál. A közigazgatás egyre hatékonyabban reagál az új kihívásokra, és mind az irodai környezetet, mind a dolgozókat felkészültség, precizitás, szakszerűség, gyorsaság, elkötelezettség, segítőkészség és innováció jellemzi. Az ezt lehetővé tevő fejlesztéseket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a most lezáruló „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban”című ÁROP 2.2.5 számú kiemelt projekt keretében valósította meg.

2013. augusztus 27. 12:51

Meg kell alkotni a közigazgatás teljesítményéről számot adó mérőmutatót

A közigazgatási tárca államtitkára szerint tudni kellene mérni, mennyire hasznos a társadalom számára a közigazgatás munkája.