Horizontális téma


Ügy rövid leírása

Aláírási címpéldány: közjegyző által készített dokumentum, mely a cégjegyzésre jogosult aláírás képét tartalmazza. Amennyiben azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) tartalmazza (2006. évi V. törvény 9. §).

Amennyiben a cégjegyzésre jogosult címpéldánya (aláírás-mintája) a cégjegyzék adattal azonos módon (az ott található hivatkozás megnyitásával) megjeleníthető, letölthető, a közigazgatási hatóság előtt, kérelemre indult eljárásban az eljáró szerv elektronikus úton szerzi be ezen okiratot, annak csatolását nem kérheti az ügyféltől.

Jogosultak köre

Azon cégjegyzésre jogosult személyek, akik az aláírási-címpéldányukat (aláírás-mintát) az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló 2012. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) vonatkozó rendelkezéseinek hatályba lépését követően nyújtották be a cégbíróságra, a jogszabályban meghatározott módon.

Szükséges iratok

A cégbíróságra a cégjegyzésre jogosult aláírás képét tartalmazó, ügyvéd által készített aláírás-mintát, vagy a közjegyző által készített aláírási címpéldányt kell elektronikus úton benyújtani. Az e-aktába becsatolandó továbbá a jogi képviselő meghatalmazása, illetve a közzétételi költségtérítés, valamint az illeték megfizetéséről szóló Magyar Államkincstári igazolás.

Nyomtatványok

Amennyiben kizárólag az aláírás képet tartalmazó dokumentum kerül a cégbíróságra benyújtásra, és más változás bejegyzésére nem kerül sor, úgy nincs szükség formanyomtatványra, az e-aktába elegendő az aláírási címpéldányt, vagy az aláírás-mintát becsatolni.

Az eljárás költsége

Tekintettel arra, hogy törvény érelmében az aláírásképet tartalmazó dokumentum benyújtása változásbejegyzési kérelemnek minősül az eljárás során 15.000,- Ft illeték, illetve 3.000,- Ft közzétételi költségtérítés fizetendő. Fizetés elektronikusan történik utalványminta segítségével. Az utalványminta a Magyar Államkincstár honlapjáról (https://illetekigazolas.allamkincstar.gov.hu) tölthető le. Az utalványmintán lévő ügyazonosító számot kell a banki átutaláskor a közlemény rovatban megadni.

Ügyintézés helye

A cégeljárás ügyintézései elektronikus formában történnek. A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságra kell benyújtani jogi képviselő közreműködésével, elektronikus úton. A cégbíróság elektronikus elérhetőségei a Cégszolgálat honlapján megtalálhatóak: http://ceginformaciosszolgalat.kim.gov.hu/index.php?mid=91&npmid=5&lang=hu.

Ügyintézési idő

A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálására nyitva álló határidő az általános szabályok szerint 15 munkanap. Egyszerűsített cégbejegyzés esetén az ügyintézési határidő lényegesen rövidebb. (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. §, 48. §).

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Az ügyben nincs közreműködő szakhatóság.

Egyéb tudnivalók

Jogszabályok

  • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
  • 2012. évi LXXXV. törvény az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló
  • A közigazgatási és igazságügyi miniszter 32/2012. (VII.2.) KIM rendelete a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet módosításáról
  • 21/2006. (V.18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslatra a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény V. fejezete alapján van lehetőség.