Projektkód: ÁROP 1.2.6-2011-2011-0001

A kormány kifejezett szándéka hazánk versenyképességének növelése, a lakosság közigazgatásba vetett bizalmának visszaállítása, a jó állam kiépítése. A cél eléréséhez az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése egy jelentős lépés.

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program intézkedési tervének 15. pontja értelmében egyszerűsítési programot kell indítani a lakosságra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése érdekében. Az Egyszerűsítési Programot az Az Egyszerűsítési Programot az 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozattal hagyta jóvá a kormány. Jelen projekt az ebben foglaltakat valósítja meg.

Az Egyszerűsítési Program végrehajtásával három fő célt kívánunk elérni:

  • az állampolgárok számára érzékelhető módon váljon egyszerűbbé az ügyintézés az előterjesztésben felsorolt ügyek vonatkozásában,
  • mindez úgy, hogy közben a közigazgatáson belüli leterheltség lehetőség szerint ne növekedjen, valamint
  • egyes jogszabályok nyelvezete közérthetőbbé váljon.

 

Kapcsolódó anyagok

Sajtóközlemény - Számos területen válik egyszerűbbé az ügyintézés 2013-ban - 2012. január 2.

Sajtóközlemény - Márciusban az ügyintézők képzésével folytatódik a közlekedési eljárások egyszerűsítése - 2013. január 30.

Galéria - Egyszerűsítési Program záró konferenciája - 2013. március 8.

Sajtóközlemény - Törvénymódosításokkal egyszerűsödnek a közlekedési hatósági eljárások - 2013. március 12.

Sajtóközlemény - Elvégezte az Egyszerűsítési Programban foglalt feladatait az NFM - 2013. április 30.

Sajtóközlemény - Sikerrel zárult a KIM egyszerűsítési programja - 2013. július 31.