Projektkód: ÁROP 1.1.12

A projekt kiemelt célja a közigazgatási szolgáltatások minőségének a javítása, a közigazgatásban jelenlévő bürokrácia csökkentése, ezáltal egy hatékonyan működő, ügyfélbarát rendszer kialakítása. Mindezt egy olyan új szabályozási környezet megvalósításával kívánják elérni, melyet a lakosság telefonos interjúztatása, fókuszcsoportos felmérés illetve a közigazgatási körben végzett mélyinterjúk eredményeinek kiértékelése előz meg. A kapott eredmények kielemzése a felmérések elvégzését követően és ezzel egyidejűleg a felmért igényeknek megfelelően a közigazgatási munkafolyamatok fokozatos megváltoztatására kerül sor.

A projekt legfontosabb célja, hogy átfogó képet adjon a társadalom véleményéről, arról, hogy a közigazgatásban végbement folyamatok minőségével mennyire elégedettek. Továbbá, a konkrét javaslatok becsatornázásával igyekeznek hasznosíthatóvá tenni az érintettek észrevételeit.