Közúti közlekedéssel kapcsolatos ügyek

 

Ügy rövid leírása

A belföldi vagy külföldi járművek okmányának visszavonása/bevonása a jármű forgalomból történő kivonásával egyidejűleg, vagy attól elkülönülve.

Jogosultak köre

Hivatalból indult eljárásról van szó, nem értelmezhető a kérdés.

Szükséges iratok

Forgalmi engedély.

Nyomtatványok

Nincs szükséges nyomtatvány.

Az eljárás költsége

Hivatalból induló eljárás, nincs illeték, díj.

Ügyintézés helye

Okmányiroda (http://okmanyirodak.hu/hu/)

Ügyintézési idő

Az ügyintézésre irányadó a Ket. szerinti 30 napos határidő.

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Nincs szakhatóság az ügyben.

Egyéb tudnivalók

Kormányrendelet módosításának eredményeként megszűnik a forgalmi engedély bevonása belföldi járműtulajdonosok esetén, helyére a forgalmi engedély érvénytelenítése intézkedés lép a jogszabályban meghatározott esetekben a járműtulajdonos okmányleadási kötelezettsége mellett. Külföldieknél megmarad a forgalmi engedély bevonás intézkedés.
 
Gyakran ismételt kérdések:

Mik az eljáráshoz szükséges lépések?
Jármű forgalomból történő kivonására irányuló kérelem előterjesztése.
Közlekedési igazgatási hatóság értesítése a forgalomból kivonási ok fennállásáról.

Hol tudom az eljárás(oka)t elindítani?
Hivatalból lefolytatott eljárásról van szó.

Jogszabályok

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
  • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
  • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
  • 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről
  • 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről 
  • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Jogorvoslati lehetőségek

Fellebbezni az elsőfokú hatóságnál benyújtott, a másodfokú hatósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet.

Okmányirodák esetén másodfokú hatóság a megyei/fővárosi kormányhivatal.

Központi Okmányiroda döntése elleni fellebbezést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja bírálja el.