Projektkód: ÁROP-1.1.8-2011-2011-0001

A projekt elemei:

  • helyzetelemzés – audit :a stratégiai audit keretében fel kívánjuk mérni a minisztériumok stratégiai tervezéssel foglalkozó erőforrásait, meglévő stratégiai dokumentumait, az érintett szervezeti struktúrákat és folyamatokat. A felmérés nyomán elkészül egy stratégiai kataszter, amelynek naprakész állapotát a későbbiekben is folyamatosan fent kívánjuk tartani.
  • Új tervezési eljárásrend Az érintettekkel közösen – a hazai és külföldi jó gyakorlatok elemeire építve – szeretnénk kialakítani a későbbiekben alkalmazandó eszközök rendszerét és módszertanokat, valamint megteremtjük az új elemek implementálásának feltételeit, megalkotva ezzel a stratégia-alkotási és irányítási tevékenység megújításának alapjait.
  • Keretek kialakítása a stratégiák tartalmi összehangolásához: a feltételrendszer kialakításának része az intézményi stratégiák és az azokat leképező éves minisztériumi munkatervek rendszere.
  • Útmutató, segédletek közzététele: stratégiai tervdokumentum típusok és tervezési és irányítási eszközök használatára vonatkozó segédletek előkészítése.

 

Kapcsolódó anyagok

Sajtóközlemény - Új eljárásrend, monitoring rendszer és adattár segíti a tervezést a minisztériumokban - 2013. szeptember 3.