A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban előírt intézkedés teljesítésével egy új kormányzati stratégiai irányítási rendszer bevezetése a cél, amely a stratégiák és programok kidolgozásán túl nagy hangsúlyt fektet az elfogadott dokumentumokban foglaltak összehangolására, megvalósítására és ezek nyomon követésére.

A kormányzati stratégiai irányítás megújítása végső soron képes megerősíteni a központi közigazgatás előretekintő képességét, a célvezérelt működés révén növeli az állam teljesítményét, valamint javítja a beavatkozások eredményességét.

Az irányításnak része az új tervezési rendszer, alapját a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III.12.) Korm. rendelet jelenti, amely meghatározza a stratégiai tervdokumentumok típusait, időtávját, alapvető követelményeit, rögzíti a tervdokumentumok hierarchiáját, valamint szabályozza a stratégiai tervek előkészítésének, elfogadásának és felülvizsgálatának folyamatát.

A cél túlmutat egy jogi szabályozás bevezetésén és fenntartásán. Célunk, hogy - a minisztériumokkal szoros együttműködésben - olyan keretrendszer szülessen, amely révén a szervezetek tervezési képességei javulnak, és működésük alapvető elemévé váljon a stratégiai gondolkodás. Ennek részeként arra törekszünk, hogy a szervezetek alapfeladataikra és hosszú távú fejlesztési céljaikra egyaránt összpontosítva képesek legyenek megjelölni a rövid- és középtávú prioritásokat, meghatározni a felelősöket és a feladatokat, nyomon követni ezek ütemezett végrehajtását, valamint szükség szerint eredményesen tudjanak beavatkozni a folyamatokba.

Összefoglalva, olyan változtatásokat kívánunk kezdeményezni a központi közigazgatásban, amelyek eredményeképpen a politikai és szervezeti vezetői szintek számos új eszközzel fognak rendelkezni a kormányzati és szakpolitikai célok eredményesebb megvalósításához. Új megoldásokat kívánunk bevezetni (többek között a tervezés minőségének emelésére, a minisztériumok közötti együttműködés és a minisztériumon belüli koordináció javítására, a szakpolitikai folyamatok feletti kontroll erősítésére), amelyek révén a stratégiai irányítás több erőforrást tud juttatni a közép és hosszú távú célok/feladatok megvalósítására.