Projektkód: ÁROP 1.2.18-2012-2012-0001

A jelen projekt keretében elindítandó szervezetfejlesztési program elsődleges célja a közigazgatási működési hatékonyság növelését támogató kezdeményezések célzott alkalmazása; beavatkozási területeinek és a kapcsolódó módszertani eszközeinek meghatározása, szükség esetén egyedi fejlesztése az egységes elvek és módszerek mentén történő, fenntartható, folyamatos működés-fejlesztés megvalósulása érdekében.

A projekt fókusza a hatékonyabb és gazdaságosabb erőforrás-felhasználást, a jobb teljesítményt, szolgáltatási színvonalat eredményező teljesítmény- és folyamatmenedzsment módszerek és az ezeket támogató változás-, projekt-, tudás- és minőségmenedzsment módszerek közigazgatás-specifikus meghatározása, központi módszertanba átültetése, a hazai közigazgatási szükségletekre történő testre szabása, valamint alkalmazásuk szervezeti hátterének támogatása. A program a közigazgatás szervezetein belüli működés javítására hat, s nem célja a jelenlegi közigazgatási intézményrendszer szerkezetének átalakítása.

A projekt tervezett eredményei és hatásai

A projekt eredményeképpen rendelkezésünkre áll/állnak: 

1.    5 db tanulmány, amely a közigazgatásban megvalósított nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat gyűjti össze, elemzi és javaslatokat tesz a központi közigazgatásra történő adaptálhatóságra az alábbi témakörökben:

1.1.    teljesítménymenedzsment,
1.2.    folyamatok optimalizálása,
1.3.    tudásmegosztás,
1.4.    minőségirányítás,
1.5.    változáskezelés.

2.    5 db, a közigazgatási szervre testre szabott módszertan a fent megjelölt területek vonatkozásában.

3.    oktatási anyagok, amelyek a fenti módszertanok oktatását támogatják.

4.    a szervezetfejlesztési intézkedéseket támogató szoftverek, úgy, mint a CAF modell gyakorlati alkalmazását támogató modernizált központi szoftver, mely  a közigazgatási szervezetek által ingyenesen elérhető,; MSVisio szoftverek, teljesítmény menedzsmentet és folyamatoptimalizálást támogató szoftverek.

A szervezetfejlesztési módszertanok elérhetőek ide kattintva.

A tesztelési beszámolók elérhetőek ide kattintva.

A jó gyakorlatok elérhetőek ide kattintva.

A Szervezetfejlesztési Program keretében elhangzott előadások prezentációi elérhetőek ide kattintva.

Kapcsolódó anyagok

Sajtóközlemény - 4 milliárd forintra lehet pályázni közigazgatási és önkormányzati intézményeknek - 2013. február 15.

Galéria - Szervezetfejlesztési Program (ÁROP-1.2.18) projektindító sajtótájékoztató - 2013. február 15.

Szervezetfejlesztési program megvalósulása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban