Projektkód: EKOP-1.2.21-2011-2012-0001

Jogalkotásunk jellemzője a nagyszámú módosító jogszabály létrejötte. A minőségi jogalkotás biztosításának elengedhetetlen feltétele egy olyan informatikai eszköz használata, amelynek segítségével a jogszabály-előkészítés és a jogszabály-alkotás folyamatában ellenőrizhető az új jogszabályok és különösen a módosító tartalmú rendelkezéseik jogrendbe való illeszkedése.

Ez az eszköz a jogalkotás hatékonyságát növelő ún. előhatályosító rendszer, amely egy megbízható, a hatályos jogszabály-szövegeket megfelelő minőségben tartalmazó adatbázison alapul, és a jogszabály-alkotást mind formai, mind tartalmi oldalról, a kodifikáció oldaláról támogatva biztosítja a jogalkotás jobb minőségét, a megalkotott és módosított jogszabályok belső koherenciáját és a jogrendszer konzisztenciájának javítását.