Az ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Projektben kidolgozott módszertanok a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalban tesztelésre kerültek. A tesztelés tapasztalatai megtalálhatók az alábbiakban bemutatott tesztelési beszámolókban. A „B” jelű beszámolók a minisztériumi, a „C” jelű beszámolók a hivatali beszámolókat jelzik.

Teljesítménymenedzsment  -  e területen három – egymással összhangban lévő – módszertan került tesztelésre,

> a szervezeti célok meghatározására, valamint a szervezeti teljesítmény indikátorok kidolgozásának támogatására (1. módszertan):
[1/B tesztelési beszámoló, 1/B mellékletek; 1/C tesztelési beszámoló]

> a szervezeti és egyéni célok összekapcsolására (2. módszertan):
[2/B tesztelési beszámoló, 2/C tesztelési beszámoló]

> a szervezeti teljesítmény beszámoló elkészítésére (3. módszertan):
[3/B tesztelési beszámoló, 3/B mellékletek; 3/C tesztelési beszámoló, 3/C mellékletek]

Folyamatoptimalizálás (4. módszertan):
[4/B tesztelési beszámoló, 4/B mellékletek; 4/C tesztelési beszámoló, 4/C mellékletek]

Tudásmegosztás (5. módszertan):
[5/B tesztelési beszámoló, 5/B mellékletek; 5/C tesztelési beszámoló]

Minőségirányítás – a minőségirányítás területén két módszertan került kidolgozásra, amelyek egymást segíthetik, de külön-külön is bevezethetőek:

> CAF modellen alapuló szervezeti önértékelés módszertana (6. módszertan):
[6/B tesztelési beszámoló, 6/B mellékletek; 6/C tesztelési beszámoló, 6/C Intézkedési terv ]

> az ügyfél-elégedettségmérés módszertana (7. módszertan):
[7/B tesztelési beszámoló, 7/B kérdőív; 7/C tesztelési beszámoló]

Változáskezelés (8. módszertan):
[8/B tesztelési beszámoló; 8/C tesztelési beszámoló, 8/C mellékletek]