Projektkód: ÁROP-2.2.17

A Kormány a jó állam megteremtése érdekében három jelentős igazgatási programot indított 2011-ben, ezek egyike a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program. A Magyary Programban meghatározott, a közigazgatásra vonatkozó stratégiai cél a kiszámítható, vonzó életpálya és a személyzeti igazgatás fejlesztése.

A közös elveken és értékeken nyugvó életpálya-modell a kormánytisztviselői, rendvédelmi és katonai jogállásra, illetve életpályára terjed ki. Mindennek megfelelően a projekt tevékenységei, fejlesztései és szolgáltatásai kiterjednek mind a három jogállású állományra.

A személyi állományon belül kiemelt célcsoportot jelentenek a vezetők, a személyügyi munkatársak és a belső szakértők. Ők meghatározó szerepet töltenek be a szervezetekben a fejlesztések végrehajtása, az eredmények intézményesítése, fenntartása szempontjából.

A közszolgálati életpálya projekt egyik célja a közigazgatási személyzeti rendszer átalakítása, valamint a szervezetrendszert és az eljárásokat működtető személyi állomány fejlesztése, különös figyelemmel a rendészeti és honvédelmi életpálya rendszer elemeivel való összhang biztosítására.

 

Kapcsolódó anyagok

A 2014. március 25-i rendezvény előadásai:

A „Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya” kutatás eredményeiről:

‒   dr. Hazafi Zoltán: A közszolgálat fejlesztésének jogi és humán erőforrás dimenziói – következtetések, fejlesztési irányok, javaslatok

‒   Dr. Petrovics Zoltán: Közszolgálati jog az önállósodás útján

‒   Dr. Szakács Gábor: Közszolgálati Humán Tükör 2013 adatok, tények, vélemények a közszolgálat személyi állományáról


A képesítési előírások felülvizsgálatáról:

‒   Kiss László: Új közszolgálati életpálya, új képesítési előírások – a képesítési előírások felülvizsgálatára tervezett felmérés eredményeinek bemutatása


Az NKE egyes szakirányú továbbképzési szakjainak átvilágításáról:

‒   Dr. Szakács Gábor: Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján – Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak


‒   Illéssy Miklós: Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján – elektronikus információbiztonsági szakértő szakirányú továbbképzési szak


Az emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya című kutatás eredményeit feldolgozó tanulmányok:

Tanulmánykötet, magyar nyelven:

Bokodi Márta – Hazafi Zoltán – Kun Attila – Petrovics Zoltán – Szakács Gábor: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Tanulmánykötet, angol nyelven (Volume of essays in English):

Márta Bokodi – Zoltán Hazafi – Attila Kun – Zoltán Petrovics – Gábor Szakács: Civil service career and HR management

Jogi szabályozás témakör tanulmányait összefoglaló ágazati tanulmány:

dr. Petrovics Zoltán: A jogi szabályozás munkacsoport zárótanulmánya

Jogi szabályozás témakörben elkészült tanulmányok:

dr. Bérces Kamilla: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkajogi-humánpolitikai vizsgálata a 2011-2013 közötti időszakban

dr. Kun Attila - dr. Petrovics Zoltán: A közszolgálati jog önálló jogági fejlődésének kérdéséről

dr. György István: Az autonóm szervek személyi állományának közszolgálati jogviszonyáról

dr. Horváth Attila: A vegyes jogállás és a jogviszonyváltás problémája az ÁNTSZ, az NRSZH és a GYEMSZI példáján

dr. Linder Viktória: Egyes független jogállású központi állami szervek személyi állományára vonatkozó jogi szabályozás sajátosságai és humánerőforrás gazdálkodásuk jellegzetességei nemzetközi összehasonlításban

dr. Linder Viktória: A hivatásos és a civil közigazgatási személyi állomány foglalkoztatási viszonyai nemzetközi összehasonlításban

dr. Szekendi Gyöngyvér: A Magyar Honvédség békeidőszaki személyi állományának foglalkoztatási viszonyai, különös tekintettel a honvédek jogállására

dr. Bognár László: A rendvédelmi szervek hivatásos állománya szolgálati viszonyát szabályozó normák a közszolgálati jogviszonyok rendszerében

Emberi erőforrás gazdálkodás témakör tanulmányait összefoglaló ágazati tanulmány:

dr. Szakács Gábor: Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban

Emberi erőforrás gazdálkodás témakörben elkészült tanulmányok:

dr. Bokodi Márta – Petró Csilla – Stréhli-Klotz Georgina – dr. Szabó Szilvia: „Közszolgálati Humán Tükör” kutatás - strukturált interjú résztanulmány

dr. Szakács Gábor: A közszolgálat személyi állományának összetételéről, a vezetőkről és a munkahelyi mobilitásról

Petró Csilla – Stréhli-Klotz Georgina: Mennyire elégedett a közszolgálat?

Petró Csilla – Stréhli-Klotz Georgina: Az emberi erőforrás menedzsment terület munkavégzésének jellemzői a közszolgálatban

Krauss Ferenc Gábor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment a közszolgálaton belül

dr. Bokodi Márta: Munkavégzési rendszerek humánfolyamatáról

dr. Szabó Szilvia: A közszolgálati életpálya modell - Emberi erőforrás áramlás a közszolgálatban

dr. Szabó Szilvia: Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban

Petró Csilla – Stréhli-Klotz Georgina: A teljesítménymenedzsment humánfolyamatának működése a közszolgálat szervezeteiben

Krauss Ferenc Gábor: A közszolgálat személyi állományának véleménye a közszolgálat kompenzációs és javadalmazási rendszeréről - Stabil alap, vagy időzített bomba?

Petró Csilla – Stréhli-Klotz Georgina: Személyügyi szolgáltatások a közszolgálatban

dr. Bokodi Márta – dr. Szakács Gábor: A közszolgálati szervezetek jellemzői és az emberi erőforrás gazdálkodás

Záró tanulmány magyar nyelven:

Hazafi Zoltán: Új közszolgálati életpálya – a közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói

Záró tanulmány francia nyelven (Essai final en français):

Zoltán Hazafi: LE NOUVEAU MODELE DE CARRIÈRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE – LES DIMENSIONS JURIDIQUES ET DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DU DEVELOPPEMENT DE LA FONCTION PUBLIQUE